Gemeente Kaag en Braassem

OVER KAAG EN BRAASSEM

De gemeente Kaag en Braassem valt onder de provincie Zuid- Holland en heeft een oppervlakte van ruim 72 km², waarvan ongeveer 88 procent land is en 12 procent uit wateren en meren bestaat.
Er zijn 42 wijken, buurten en woonplaatsen in de gemeente. Er zijn 15.358 huishoudens in Kaag en Braassem met 14.854 verblijfsobjecten, 284 standplaatsen en 220 ligplaatsen.

Kaag en Braassem bestaat uit elf kernen: Hoogmade, Kaag, Leimuiden, Nieuwe Wetering, Oud Ade, Oude Wetering, Roelofarendsveen, Rijnsaterwoude, Rijpwetering, Woubrugge en Bilderdam.

Het aantal inwoners in Kaag en Braassem is met 2.129 inwoners toegenomen (afgerond is dat 8%): van 25.412 in 2009 tot 27.541 eind 2021.
De komst van nieuw te bouwen eengezinswoningen zal zorgen voor een stijging van het aantal inwoners met ± 2000.

De totale patiëntenpopulatie van de acht deelnemende huisartsenpraktijken aan het wijksamenwerkingsverband, bedraagt afgerond 26.076 patiënten. Dit is 95% van de inwoners van Kaag en Braassem.


ZORG, WMO EN JEUGD
Gemeente Kaag en Braassem is verantwoordelijk voor en biedt verschillende voorzieningen en regelingen ter ondersteuning. Klik op de titel voor meer informatie over:

Jeugd en onderwijs
Voor vragen over opvoeden, onderwijs en leerlingenvervoer. Ook vindt u hier informatie over specialistische jeugdhulp.

Kernteam Kaag en Braassem
Als u niet weet waar u de juiste hulp kunt vinden, kan het Kernteam Kaag en Braassem u verder helpen.

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De gemeente voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit. De Wmo regelt zaken waardoor u langer thuis kunt blijven wonen en er op eigen gelegenheid op uit kunt. Bijvoorbeeld door aanpassen woning, hulp bij het huishouden en vervoersvoorzieningen. Eventueel met mantelzorg of maaltijdvoorzieningen.

Vervoersvoorzieningen
Informatie over Gehandicaptenparkeerkaart, Gehandicaptenparkeerplaats, Scootmobiel, Vervoerspas, Buurtbus

Wijkpunten
Heeft u een vraag op het gebied van zorg en welzijn dan kunt binnenlopen bij verschillende wijkpunten in onze gemeente. U kunt hier terecht zonder afspraak.

Meldpunt Zorg en Overlast
Voor inwoners van de gemeente Kaag en Braassem die zich zorgen maken over anderen, zijn er verschillende meldpunten.
 

top