Gemeente Kaag en Braassem

OVER KAAG EN BRAASSEM

De gemeente Kaag en Braassem valt onder de provincie Zuid- Holland en heeft een oppervlakte van ruim 7.224 hectare, waarvan 6.313 land is en 910 uit wateren en meren bestaat (100 hectare is 1 km2).
Er zijn 42 wijken, buurten en woonplaatsen in de gemeente. Er zijn 15.537 huishoudens in Kaag en Braassem met 15.057 verblijfsobjecten, 258 standplaatsen en 222 ligplaatsen.

Kaag en Braassem bestaat uit elf kernen: Hoogmade, Kaag, Leimuiden, Nieuwe Wetering, Oud Ade, Oude Wetering, Roelofarendsveen, Rijnsaterwoude, Rijpwetering, Woubrugge en Bilderdam.

Het aantal inwoners in Kaag en Braassem is met 2.483 inwoners toegenomen (afgerond is dat 10%): van 25.412 in 2009 tot 27.895 in 2022.
De komst van nieuw te bouwen eengezinswoningen zal zorgen voor een stijging van het aantal inwoners met ± 2000.

De totale patiëntenpopulatie van de acht deelnemende huisartsenpraktijken aan het wijksamenwerkingsverband, bedraagt afgerond 26.875 patiënten. Dit is 96% van de inwoners van Kaag en Braassem.


ZORG, WMO EN JEUGD
Gemeente Kaag en Braassem is verantwoordelijk voor en biedt verschillende voorzieningen en regelingen ter ondersteuning. Klik op de titel voor meer informatie over:

Jeugd en onderwijs
Voor vragen over opvoeden, onderwijs en leerlingenvervoer. Ook vindt u hier informatie over specialistische jeugdhulp.

Kernteam Kaag en Braassem
Als u niet weet waar u de juiste hulp kunt vinden, kan het Kernteam Kaag en Braassem u verder helpen.

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De gemeente voert de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) uit. De Wmo regelt zaken waardoor u langer thuis kunt blijven wonen en er op eigen gelegenheid op uit kunt. Bijvoorbeeld door aanpassen woning, hulp bij het huishouden en vervoersvoorzieningen. Eventueel met mantelzorg of maaltijdvoorzieningen.

Vervoersvoorzieningen
Informatie over Gehandicaptenparkeerkaart, Gehandicaptenparkeerplaats, Scootmobiel, Vervoerspas, Buurtbus.

Wijkpunten
Heeft u een vraag op het gebied van zorg en welzijn dan kunt binnenlopen bij verschillende wijkpunten in onze gemeente. U kunt hier terecht zonder afspraak.

Meldpunt Zorg en Overlast
Voor inwoners van de gemeente Kaag en Braassem die zich zorgen maken over anderen, zijn er verschillende meldpunten.
 

top