Historie

Wijksamenwerkingsverband Kaag en Braassem Samen Gezond

Per 27 maart 2020 is officieel de naam Stichting Braazo vervangen door Stichting Wijksamenwerkingsverband Kaag en Braassem Samen Gezond en hiermee is er een einde gekomen aan de voormalige Geïntegreerde Eerstelijns Zorg, GEZ-Stichting Braazo.

Het wijksamenwerkingsverband is, net als Stichting Braazo was, een faciliterende eerstelijns gezondheidsorganisatie.
Er wordt nauw samengewerkt met de gemeente en het sociaal domein, Tom in de buurt, de Driemaster, Bewegen op Recept en Welzijn op Recept. Ook met de wijkzorgorganisaties als WIJdezorg, Buurtzorg Kaag en Braassem en Activite en met de specialisten ouderengeneeskunde, is er een nauwe samenwerking.

Het wijksamenwerkingsverband is aangesloten bij de ROHWN en krijgt ondersteuning uit hun faciliterende organisatie ©aliber m.b.t. modules KetenICT, Kwaliteitsondersteuning, Financiën, Opleiden en Organisatie en HRM.

Binnen het wijksamenwerkingsverband wordt gewerkt met de ketenzorgprogramma’s van Knooppunt Ketenzorg, te weten: Diabetes Mellitus 2, Astma, COPD, Hart- en Vaatziekten en GGZ Angst- en Stemmingsstoornissen. Binnen de ketenzorgprogramma’s en werkafspraken staan de multidisciplinaire samenwerkingsafspraken die onderling zijn gemaakt centraal.

Zorg voor (kwetbare) ouderen, waarbij het behoud van de zelfstandigheid hoog in het vaandel staat, neemt een centrale plaats in binnen de eerstelijnszorg in onze gemeente Kaag en Braassem.

 

 

 

top