Historie

Wijksamenwerkingsverband Kaag en Braassem Samen Gezond

Per 27 maart 2020 is officieel de naam Stichting Braazo vervangen door Stichting Wijksamenwerkingsverband Kaag en Braassem Samen Gezond en hiermee is er een einde gekomen aan de voormalige Geïntegreerde Eerstelijns Zorg, GEZ-Stichting Braazo.

Het wijksamenwerkingsverband is, net als Stichting Braazo was, een faciliterende eerstelijns gezondheidsorganisatie.
Er wordt nauw samengewerkt met de gemeente en het sociaal domein en welzijn. Uitvoerende organisaties zijn o.a. de Driemaster, Tom in de buurt en Sportbedrijf Kaag en Braassem. Ook met de wijkzorgorganisaties als WIJdezorg, Buurtzorg Kaag en Braassem en Activite en met de specialisten ouderengeneeskunde, is er een nauwe samenwerking.

Het wijksamenwerkingsverband is aangesloten bij de regio organisatie Rijn en Duin, gevestigd te Leiderdorp. Rijn en Duin is de regio-organisatie voor samenwerking in de eerstelijnszorg in Zuid-Holland Noord. Als coöperatie ondersteunen zij de wijksamenwerkingsverbanden en daarbij aangesloten zorgverleners om samen te werken aan steeds betere zorg.

Binnen het wijksamenwerkingsverband wordt gewerkt met de ketenzorgprogramma’s van Knooppunt Ketenzorg, te weten: Diabetes Mellitus 2, Astma, COPD, Hart- en Vaatziekten en GGZ Angst- en Stemmingsstoornissen. Vanaf 2023 is hier ook het ketenzorgprogramma Ouderen aan toegevoegd. Binnen de ketenzorgprogramma’s en werkafspraken staan de multidisciplinaire samenwerkingsafspraken die onderling zijn gemaakt centraal.

Zorg voor (kwetbare) ouderen, waarbij het behoud van de zelfstandigheid hoog in het vaandel staat, neemt een centrale plaats in binnen de eerstelijnszorg in onze gemeente Kaag en Braassem.

Positieve Gezondheid, een bredere kijk op gezondheid, loopt als een rode draad door de samenwerking.

 

 

 

top