Knooppunt Ketenzorg

Het Knooppunt Ketenzorg werkt aan effectieve regionale ketenzorgprogramma’s in Zuid-Holland Noord. Goed functionerende zorgketens zorgen voor heldere en goed op elkaar aansluitende werkafspraken en minder overlap in zorgtaken. Patiënten kunnen hierdoor rekenen op kwalitatief goede, betaalbare en voorspelbare zorg.

De zorgverleners binnen Kaag en Braassem Samen Gezond werken met de ketenzorgprogramma's Diabetes, Astma, COPD, CVRM, GGZ en vanaf 2023 Ouderen, van het Knooppunt Ketenzorg. 

Voor meer informatie www.knooppuntketenzorg.nl

 

top