Missie en visie

Missie

Het gezamenlijk verbeteren, behouden en ondersteunen van de gezondheid én het welzijn van de inwoners van Kaag en Braassem door multidisciplinaire samenwerking, onder het motto: Kaag en Braassem Positief Gezond. Leren ván en mét elkaar.

Visie

Het wijksamenwerkingsverband streeft na dat de inwoner die met een hulpvraag aanklopt via korte lijnen de juiste zorg op de juiste plek krijgt of bij het juiste loket terecht komt. We bieden meer ondersteuning waar nodig en minder waar het kan. We geven aandacht aan preventie en we stemmen af op de inbreng en behoeften van de inwoners. Die gezamenlijke aanpak van gezondheid en welzijn rondom de inwoners, daar is het ons uiteindelijk om te doen.

Strategie

Het aantal inwoners in gemeente Kaag en Braassem is met 3.406 personen toegenomen (dat is een grote groei van 14%): van 25.167 in 1995 tot 28.573 in 2023. 
Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Om het wijksamenwerkingsverband goed te laten functioneren is het heel belangrijk continu te (blijven) zorgen voor breed draagvlak én mandaat onder alle partijen die meedoen. Wij willen graag dat de missie en visie van het wijksamenwerkingsverband meer zichtbaar en merkbaar worden voor de inwoners als ook op de werkvloer van de samenwerkingspartners.

top