Ambassadeurs Positieve Gezondheid delen hun ervaringen

img

Donderdag 15 december 2022

Dit bericht delen:
Positieve gezondheid een gedachtegoed en waardevolle tool. Positieve Gezondheid zorgt voor beweging, verbinding en steeds meer samenwerking tussen alle professionals. Wat uiteindelijk de gezondheid en kwaliteit van leven voor de inwoners van Kaag en Braassem ten goede komt! Trots op onze ambassadeurs!
 
Op donderdag 15 december vond een energieke, positieve bijeenkomst voor de ambassadeurs Positieve Gezondheid in Kaag en Braassem plaats. Trainer Positieve Gezondheid, Wendy Nederend, had samen met Chrissie Klein, Petra van der Wereld en Ans de Jeu een waardevolle bijeenkomst georganiseerd.

Start van deze dag met koffie en thee voorzien van een 'healthy homemade gelukskoekje' waarin een inspirerende vraag of spreuk gelijk al zorgde voor leuke gesprekken.

Een bijeenkomst waarbij stil werd gestaan bij onze eigen talenten ten aanzien van het uitdragen van Positieve Gezondheid. Maar ook ideeën en ervaringen werden uitgewisseld en met elkaar werd gekeken welke stap we gaan maken in 2023.

Zo ontstond ter plekke het plan voor een werkbezoek bij Adamas Nieuw-Vennep met coördinator Marcia de Groot. Adamas, 
de plek waar alles samen komt rond Positieve Gezondheid en waar onze inwoners o.a. naar toe gaan als ze geraakt zijn door of met kanker.
Maar bijvoorbeeld ook het idee om bij de intakegesprekken van de GLI Positieve Gezondheid gelijk in te zetten.

We gaan in 2023 de inwoners nog veel meer betrekken bij deze beweging! We willen ons blijven aansluiten bij hun behoeftes, want naast dezelfde taal met elkaar spreken gaat het om betekenisvol leven van de inwoner. Lees hier meer over Positieve Gezondheid en de Driemaster.

Kortom een zeer waardevolle ochtend om met elkaar te verbinden en uit te wisselen.

Onze aanwezige ambassadeurs waren huisartsen, praktijkondersteuners, apotheker, fysiotherapeuten, oefentherapeut, diëtiste, thuiszorg, gemeente, sociaal domein, maatschappelijk werk, ouderenadviseur, welzijn op recept en jongerenwerk.
 
Iedereen ging met een jûte zakje vol tulpenbollen naar huis. Deze bollen vragen, net als alle ideeën en intenties, om aandacht en een vruchtbare grond zodat ze mooi tot bloei kunnen komen. Met dank aan  Tulpen.nl
 
Laat Positieve Gezondheid en jouw talent in 2023 (nog meer) tot BLOEI komen!

top