CAHAG-advies herstarten spirometrie in de huisartsenpraktijk

img

Dinsdag 22 juni 2021

Dit bericht delen:

Spirometrie draagt bij aan het diagnosticeren en monitoren van astma en COPD in de huisartsenpraktijk. Om die reden is het advies van de CAHAG om spirometrie onder gecontroleerde condities weer op te starten in de huisartsenpraktijk.

De opgestelde adviezen sluiten zo veel mogelijk aan bij de adviezen van het NHG, de Nederlandse Vereniging van Longartsen en Tuberculose (NVALT), de European Respiratory Society (ERS), het RIVM en de WHO. Het CAHAG- advies dient u te zien als aanvulling op de adviezen die gegeven worden door het RIVM en het NHG.

Bij alle adviezen is rekening gehouden met het risico voor patiënten en de uitvoerder. Astma- en COPD-patiënten zijn extra kwetsbaar waarbij elke risico op een SARS-CoV-2 infectie voorkomen dient te worden. Het risico op besmetting van de uitvoerder dient daarbij minimaal te zijn. Bij het nemen van besluiten is rekening gehouden met de fase van de COVID-19 epidemie en de mogelijke verspreiding via aërosolen.

Lees hier het gehele CAHAG-advies of bekijk hier het informatiefilmpje met praktische adviezen voor het herstarten van spirometrie in de huisartsenpraktijk.

top