KETEN op KLOMPEN

img

Donderdag 30 mei 2024

Dit bericht delen:

Een domeinoverstijgende medewerkers-/netwerkbijeenkomst dit jaar met de naam KETEN op KLOMPEN als vervolg op het GALA op GYMPEN. 

Op GYMPEN is uit te leggen als lichtvoetig, snel, luchtig. 

Op KLOMPEN komt voort uit de gedachte: stevig(er) in de klei verankerd staan. 

En KETEN staat voor ketting-verbinding als ook voor ketenaanpak. 

Die ketenaanpak doen we met zijn allen vanuit het zorgdomein, het gemeentelijk domein en het sport domein. Maar ook met onderwijs en de wijkverpleging. Hoe beter afgestemd op elkaar, hoe beter de keten werkt! Elkaar ontmoeten versterkt dit.

Dé reden dat het  WSV Kaag en Braassem Samen Gezond jaarlijks 1 of zelfs 2 bijeenkomsten organiseren met alle samenwerkende domeinen. 
Ook op deze regenachtige dinsdagavond 28 mei zijn er weer veel domeinen aanwezig:
Eerstelijnszorg, het sociaal domein en welzijn, de gemeente, het Sportbedrijf, onderwijs/kinderopvang, de wijkverpleging, de GGDHM en zelfs 2 inwoners.

Deze avond op de sportieve locatie  Boerenvoetgolf Haarlemmermeer, waar we hadden gerekend op een lekker zonnetje! Aftrappen op klompen en bij iedere baan een quizvraag beantwoorden alvorens de bal een trap te geven! Maar helaas gaf zowel de buienradar als de regen, die daadwerkelijk uit de lucht kwam vallen, een wijziging in het programma. Dus starten met een BBQ, gevolgd door 3 informatieve presentaties.

Wat MAG? Elke Louwers van  de Driemaster, neemt de aanwezigen mee in de uitdagingen de komende jaren, kijkende naar de populatie in Kaag en Braassem. De Driemaster heeft in haar programma voor Welzijn en Preventie 4 krachtige focusonderwerpen voor de samenleving. Zij zetten in op universele preventie, selectieve preventies en organiseren collectief.

De SPIN-OFF! Cora Vermeulen laat op een verhelderende wijze de samenhang zien tussen de 14 GALA en SPUK thema’s, de 5 KETENaanpakken én de IZA invulling aan de zorgkant.

FOCUS groep! Dat we ons mooie werk als professionals vóór onze inwoners doen, maar - heel belangrijk - graag ook mét onze inwoners, laat Auke Biemond zien in zijn ‘Participatief actieonderzoek naar het faciliteren van duurzaam gezond beweeggedrag na afronding van de GLI in Kaag en Braassem’. Een waardevolle ontwikkeling, waar de inwoners actief in meedenken en meedoen.

Inwoner-/ burger-/ patiënten participatie wordt beleidsmatig overal benoemd als speerpunt. Praktisch is het een behoorlijke uitdaging om dit (goed) vorm te geven. Auke geeft hier een heel mooi voorbeeld van.

Aan het einde van de presentaties is het buiten droog en kunnen de liefhebbers in teams gaan bewegen op de Boerenvoetgolfbaan, wat zorgt voor veel hilariteit. 

 

 

 

 

top