Lancering digitale wegwijzer dementie voor Zuid Holland Noord

img

Maandag 26 september 2022

Dit bericht delen:

Op 21 september 2022, de Wereld Alzheimerdag, is de nieuwe website  Wegwijzerdementiezhn.nl  gelanceerd.

Er is veel aandacht voor deze ingrijpende ziekte. Goede begeleiding, zorg en ondersteuning is belangrijk voor zowel de persoon zelf als zijn omgeving.

Transmuralis heeft, onder andere samen met Hogeschool Leiden en de gemeente Alphen aan den Rijn en Leiden, klantreizen uitgevoerd om de knelpunten binnen onze regio in beeld te brengen. Hierbij kwam duidelijk naar voren dat er grote behoefte is onder mantelzorgers aan toegankelijke en actuele informatie, per fase van het ziekteproces en per woonplaats.

Over de website

Het is belangrijk dat mensen die te maken krijgen met dementie, daar voldoende informatie over kunnen vinden. Het gaat daarbij zowel om inhoudelijke informatie over dementie, als om informatie over organisaties die ondersteuning en zorg kunnen bieden aan mensen met dementie én hun naasten. Dit is de reden dat het Netwerk Dementie Zuid-Holland Noord de website Wegwijzerdementiezhn.nl heeft ontwikkeld.

De website geeft informatie over de zes verschillende fases van dementie en over het lokale aanbod in de 13 gemeenten die onder het werkgebied van het Netwerk Dementie Zuid-Holland Noord vallen. Omdat het lastig is om informatie actueel te houden, is ervoor gekozen om bij de inhoudelijke informatie zoveel mogelijk door te verwijzen naar informatie op al bestaande websites over dementie. Dit is wel gedaan op een manier waarop je zo min mogelijk hoeft te zoeken en zo snel mogelijk bij de informatie terecht komt waarnaar je op zoek bent. 

Je kan dus zoeken op Kaag en Braassem. Mogelijk mis je hier nog informatie die belangrijk is voor onze gemeente. Geef dat dan via het contactformulier op de website door!

Zie ook de LinkedIn pagina van Transmuralis.
En de website Transmuralis

top