Netwerkbijeenkomst 'Voeding bij ouder worden'

img

Donderdag 15 december 2022

Dit bericht delen:

Netwerkbijeenkomst (kwetsbare) ouderen op 29 november 2022 in de scholingsruimte van Zorglocatie Jacobus - WIJdezorg.
 
Een grote opkomst bij de presentatie over 'Voeding bij ouder worden' door Jet Vervloet van de Voedietist Diëtistenpraktijk. Vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid werd de relatie gelegd tussen ouder worden en voeding. Er was aandacht voor de effecten van medicatie op voeding en voor het belang van de vitamines D, B6, B12 en foliumzuur. Adequate voeding en ondervoeding kwamen aan de orde en er werden nuttige tips voor verrijking van voeding gegeven.

De take home message:
•Weet wat de cliënt met voeding doet!
•Voor je met medicijnen begint, is er met voeding, beweging en sociaal domein nog winst te behalen?
•Een multivitamine kan een goed begin zijn!
•Toch medicijnen? Vraag je af wat zijn de voedings- en beweeg- gevolgen zijn!

26 medewerkers die veel met (kwetsbare) ouderen werken waren bij deze bijeenkomst aanwezig. Diëtisten, fysiotherapeuten, verpleegkundig specialisten, huisarts, praktijkondersteuners, casemanagers dementie en wijkverpleging van Buurtzorg, Activite en WIJdezorg, OCD centrum, ergotherapeut, ouderenadviseur en adviseur maatschappelijke ontwikkeling ontmoeten elkaar en leren elkaar weer wat beter kennen.

top