Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 treedt een nieuwe wet in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die strengere eisen stelt aan de wijze waarop anderen met uw gegevens en uw privacy omgaan.
Het betreft niet alleen zorgverleners maar ook verenigingen, bedrijven, liefdadigheidsinstellingen, sportclubs enz.

De huisartsen, apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten en podotherapeut verenigd in Kaag en Braassem Samen Gezond zijn allemaal bezig die verscherpte regels in hun praktijken toe te passen. In deze tijd waarin via social media makkelijk allerlei informatie wordt gedeeld is het van belang dat u ook zelf zorgvuldig met uw gegevens omgaat. Je weet nooit hoe anderen er gebruik van kunnen maken. Dus laten we samen voorzichtig zijn met medische gegevens.
De zorgverleners in Kaag en Braassem doen er alles aan om uw gegevens en uw privacy dan ook privé te houden. Daarnaast is uw zorgverlener uiteraard gebonden aan zijn geheimhoudingsplicht.

Kaag en Braassem Samen Gezond beschikt over een privacyverklaring om aan te geven hoe wij met uw privacy omgaan.

Hier vindt u de Privacyverklaring Stichting Kaag en Braassem Samen Gezond.

top