Rijn en Duin

Regio-organisatie Rijn en Duin
 
Ons wijksamenwerkingsverband (WSV) is aangesloten bij Rijn en Duin. Dit is de regio-organisatie voor samenwerking in de eerstelijnszorg in Zuid-Holland Noord. Rijn en Duin ondersteunt en faciliteert wijksamenwerkingsverbanden en daarbij aangesloten zorgverleners om samen te werken aan steeds betere zorg.

Rijn en Duin ondersteunt de WSV-en en individuele zorgverleners bij de organisatie en implementatie van zorgprogramma’s. Daarnaast ontwikkelt en onderhoudt Rijn en Duin de regionale zorgprogramma’s met bijbehorende transmurale werkafspraken. De taken en verantwoordelijkheden die daartoe voorheen bij Knooppunt Ketenzorg lagen, zijn ingebed in de organisatie van Rijn en Duin.
 
Kijk voor meer informatie op www.rijnduin.nl

top