Spinnenweb jongeren

Mijn Positieve Gezondheid - spinnenweb voor Jongeren

De jongerentool is een gespreksinstrument. Het zet je aan het denken over hoe het met je gaat. Door het invullen van de tool word je je bewust van je eigen leven en word je gestimuleerd om zelf de regie in handen te nemen. Wanneer je de vragenlijst hebt beantwoord, kom je tot een score in het spinnenweb. Het spinnenweb laat vervolgens een beeld van jouw gezondheid op dat moment zien. Hiermee kan je in gesprek gaan met een ouder, leerkracht of zorgverlener.

DeJongerentool Mijn Positieve Gezondheidis er voor alle jongeren tussen 16 en 25 jaar. De tool bestaat uit vragen, verdeeld over 6 dimensies: mijn lichaam, mijn gevoelens en gedachten, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks leven. Deze dimensies zijn weergegeven in de vorm van een spinnenweb. De antwoorden op de vragen geven lijntjes weer in dit spinnenweb, waardoor zichtbaar wordt hoe het met je gaat.

Jongeren kunnen de tool zelfstandig gebruiken, om te zien waar ze staan met hun gezondheid. Daarbij is de tool ook behulpzaam als gespreksinstrument in het zorgproces bij een bezoek in het ziekenhuis, bij de huisarts, op scholen door bijvoorbeeld studiebegeleiders of tijdens lessen.

 

Spinnenweb Jongeren

 

 

Kijk ook naar de animatiefilmJongerentool Mijn Positieve Gezondheid

top