Spinnenweb kind

Mijn Positieve Gezondheid - spinnenweb voor kinderen

Speciaal voor kinderen tussen de 8 en 16 jaar is de Kindtool ontwikkeld. Kinderen kunnen hiermee laten zien wat zij zelf belangrijk vinden als het gaat om hun gezondheid. De tool bestaat uit een vragenlijst en een spinnenweb waarin de uitkomsten uit de vragen worden weergegeven.

De kindtool kan dienen als voorbereiding op een consult met een zorgverlener of voor een leerkracht in de klas. Het kind kan de vragenlijst online of op papier invullen, waardoor een zorgverlener of leerkracht inzicht krijgt in hoe het met een kind gaat. Vervolgens kan hij of zij met het kind in gesprek gaan over het gezondheidsoppervlak dat verschijnt in het spinnenweb. Wat is voor het kind belangrijk? Waar droomt het van? En wat is daarvoor nodig?

De tool kan ook ingezet worden om in kaart te brengen hoe het gaat met de gezondheid van kinderen in brede zin. Zo kan het over tal van onderwerpen gaan, zoals: eten, slapen, sporten, de leefomgeving en steun van anderen.

De kindtool van Positieve Gezondheid is online in te vullen viakind.mijnpositievegezondheid.nl. Er zijn ook dobbelstenen beschikbaar, waardoor kinderen spelenderwijs over hun gezondheid kunnen praten. Deze dobbelstenen zijn ook uit te knippen. Download de uitknipbare dobbelsteenvan Positieve Gezondheid om zelf te knutselen.

 

Spinnenweb Kind

 

 

Kijk ook naar de animatiefilm De kindtool van Positieve Gezondheid

 

top