Wat doen we in Kaag en Braassem?

De kracht van Positieve Gezondheid

Voormalig huisarts Machteld Huber heeft onderzoek gedaan naar wat mensen zelf verstaan onder gezondheid. Wat blijkt? Mensen die ervaring met ziekte hebben, zien gezondheid veel breder dan alleen de lichamelijke kant. Het gaat bijvoorbeeld ook over je grenzen kennen. Lekker in je vel zitten. Het gevoel van controle hebben in je leven. En mee kunnen doen.  

Veel mensen vinden zichzelf gezond als ze geen klachten hebben. Anderen hebben al lange tijd een chronische ziekte, maar voelen zich desondanks gezond. Gezondheid is dus blijkbaar meer dan niet-ziek zijn. Het gaat er ook om of het je lukt je aan te passen aan de veranderingen die zich voordoen in je lijf en in je leven.

Gezondheid heeft ook invloed op bijvoorbeeld het functioneren op je werk of bij sport, hoe je je beïnvloed voelt door je omgeving en het hebben van een zinvolle dagbesteding. Je stelt zo jouw eigen doelen en zoekt een eigen manier om gezond te leven. Mensen die hun veerkracht hervinden, maken andere keuzes en zitten lekkerder in hun vel. Hierdoor nemen ze ook meer regie en verantwoordelijkheid.

Misschien zijn voor de patiënt dus andere dingen belangrijk dan de huisarts in eerste instantie kan inschatten. Daarom is het zo belangrijk om daar samen over te praten. Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. Kunt u zich voldoende redden? Voelt u zich gelukkig of misschien juist eenzaam? Lukt het u om de dagelijkse dingen te doen, zoals koffiezetten en de (af)was doen? Het gaat erom dat u zich zo gezond mogelijk voelt!

Het spinnenweb

De visie op Positieve Gezondheid wordt weergegeven als spinnenweb met zes dimensies van gezondheid:

 
 
Deze zes dimensies zijn gebaseerd op onderzoek waaraan bijna 2.000 patiënten, zorgverleners, beleidsmakers en zorgverzekeraars deelnamen.

Veel zorgverleners, ook in Kaag en Braassem, werken inmiddels vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Maar ook de welzijnscoaches en ouderenadviseur vande Driemaster doen dat. Binnen Kaag en Braassem worden medewerkers uit de zorg, welzijn en sociaal domein multidisciplinair getraind om met u het andere gesprek aan te gaan.

Waarom een spinnenweb invullen?

Het spinnenweb helpt om na te gaan hoe u zelf uw gezondheid ervaart. Dat is handig als u in gesprek gaat met uw huisarts, maar ook met bijvoorbeeld uw praktijkondersteuner, de diëtist of de fysiotherapeut. Misschien is er een medische behandeling nodig. Maar het gesprek kan ook gaan over fit zijn, jezelf kunnen redden, over aanpassingen in huis, of meer onder de mensen zijn.
Samen kunt u kijken naar wat voor ú belangrijk is en wat het beste bij ú past.

Hoe werkt het spinnenweb?

De kracht zit in de eenvoud: met het spinnenweb kan iedereen zijn eigen gezondheid scoren op de verschillende dimensies.
Op de website www.mijnpositievegezondheid.nl staat een korte vragenlijst. Als je die invult, volgt daaruit een zogenaamd spinnenweb.
Geef bij iedere dimensie aan hoe goed je daarop scoort, waarbij het midden score 0 is en de buitenkant score 10.

Hoe tevreden ben je op elk van deze dimensies? Zit je lekker in je vel, heb je het gevoel dat je betekenisvolle dingen doet, heb je voldoende sociale contacten? Door de scores met elkaar te verbinden, maak je een spinnenweb. Daarmee kun je zelf zien hoe je scoort op de zes dimensies.

Spiegel en gespreksinstrument

Het spinnenweb werkt als een spiegel waarin je allerlei aspecten van jouw leven even kritisch bekijkt. Ook iemand die niet volledig gezond is, kan zich gezond voelen als de optelsom van alle dimensies naar tevredenheid van die persoon is. Het is aan degene die scoort om te beoordelen of hij of zij iets aan zijn leven wil veranderen. En zo ja, aan welke dimensie van gezondheid hij of zij zou willen werken.

Zo krijg je grip op jouw gezondheid: je stelt zelf jouw doelen en geeft zelf richting aan jouw leven. Een bijkomend voordeel is dat als je één dimensie aanpakt, de andere dimensies vaak volgen. Door zo nu en dan dit spinnenweb in te vullen kun je zelf jouw ontwikkeling zien.

Het spinnenweb is eigenlijk geen meetinstrument, maar een gespreksinstrument. De meting helpt je weliswaar te ontdekken waar je op dit moment in het leven staat, maar het gaat juist om het gesprek hierover. Want door er samen over te praten en op deze brede manier naar gezondheid te kijken, wordt duidelijk wat voor jou belangrijk is en krijg je zicht op wat je verder nodig hebt. Het brengt veel aan het licht wat anders onbesproken zou blijven.
   

top