Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid

Gezondheid is breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten.
Elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement staan steeds meer centraal.
Machteld Huber

Wat is Positieve Gezondheid?

Een bredere kijk op gezondheid, die meer oplevert
Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

 

top